Ansvarsområde

Nedan anges fördelningen av ansvar och kostnader för drift, reparation/underhåll/skötsel samt utbyte till nytt.

All beställd hyresgästanpassning och/eller förtida underhåll är hyresgenererande eller föremål för fakturering. Eventuella tvister hänskjuts till tolkningsgrupp.

SK

Sjöbo kommun

SH

Sjöbo hem

ID Besiktningar utförande‐ och kostnadsansvar Reparation/ underhåll/skötsel Bekostar besiktning Periodicitet
19.1 Simanläggning
SK
SK
Se särskilt avtal under Sjöbo simanläggning
19,1,1 Simanläggning, vattenprov
SK
SK
19.2 Brand, samt redogörelse till tillsynsmyndighet (brandförsvaret)
SH
SH
19.3 Brand; verksamhetsunderlag för hyresvärdens redogörelse till tillsynsmyndighet
SH
SH
19.4 Dragskåp, giftskåp
SK
Egenkontroll, Ägs av HG. Se även Arbetsmiljöverket : FS 2009:2 25 och 28 §§
19.5 Energideklaration
SH
SH
Vart tionde år
19.6 Elrevision/eltillsyn för fastighet
SH
SH
Enl försäkringsvillkor
19.7 Elrevision/eltillsyn för hyresgästens inredning och utrustning
SH
SH
Enl försäkringsvillkor
19.8 Gasolanläggning
SK
SK
Inga krav
19.9 Gymnastiksalsutrustning som lingångar, bommar, matthiss, lyftanordning etc.
SK
SK
19.1 Hiss och trapphiss
SH
SH
19.11 Kokgryta
SH
SH
19.12 Kylanläggning
SH
SH
19.13 Lekutrustning, fast, utomhus
SH
SH
19.14 Lyftanordningar, rår etc. i aula, samlingssal
SK
SK
Årlig
19.15 Maskiner och utrustning, hyresgästens
SK
SK
19.16 Oljetank
SH
SH
Beror på storlek
19.17 OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
SH
SH
19.18 Portar, maskindrivna
SH
SH
19.19 Skorsten, rök- och imkanal
SH
SH
19.2 Skyddsrum, inklusive driftsutrustning
SH
SH
Vart tionde år, HG ansvarar för att skyddsrum ska vara tömda inom 48 h
19.21 Temperaturlogg i kylskåp/kylrum
SK
SK
inkl. rapport myndighet (egenkontroll)
19.22 Tryckkärl/Expansionskärl
SH
SH
Beror på storlek och tryck (ej kokgryta)
19.23 Reservkraftaggregat
SH
SK
Sjöbohem ansvarar.
ID Åtgärder på grund av myndighetsanmärkningar, ändrad verksamhet och bygglov Ansvarig part Anmärkning
20.1 Bygglov m m vid hyresgästsanpassning (utförande part)
SH
20.2 Förändringar på grund av ändrad verksamhet
SK
20.3 Myndighetsanmärkning, åtgärder på grund av ändrade myndighetskrav avseende fastighetsspecifika frågor
SH
Exempelvis säkerhet på tak
20.4 Myndighetsanmärkning, på grund av ändrad verksamhet.
SK
ID Renhållning och skötsel Ansvarig part Kommentarer
21.1 Avloppsrensning, inklusive vattenlås samt wc
SH
21.2 Simanläggning, skötsel inklusive bassängrengöring - se avtal bilaga till hyreskontrakt se flik 24
SH
21.3 Brandvarnare – test av fast anläggning
SH
21.4 Container för grovsopor
SK
21.5 Driftutrymme
SH
21.6 Duschmunstycke och golvbrunn samt rensning och rengöring samtliga golvbrunnar i lägenheter på boenden
SK
HG:s personal
21.6,1 Städning av golvbrunn, allmänna utrymmen
SK
HG: städentreprenör
21.7 Fasadrengöring på grund av skadegörelse t ex klotter- under verksamhetstid=Hg utanför verksamhetstid
SH
SH
21.8 Fasadrengöring, större och allmänt underhåll
SH
21.9 Fettavskiljare och matavfallstank, tömning av
SK
21.1 Filterbyte, fettfilter för kök
SH
21.11 Filterbyte, spånsug
SK
21.12 Filterbyte, ventilationsanläggning
SH
21.13 Fönsterputsning
SK
21.14 Golvbrunn och vattenlås tillse att vatten finns
SH
(verksamhetsvaktmästare)
21.15 Gårdsyta yttre, gångbana, P-plats
SH
21.16 Imkanal, rengöring av samt sotning
SH
21.17 Ljuskälla och glimtändare – byte – invändig i fast armatur
SH
21.18 Ljuskälla i utvändig armatur, byte
SH
21.19 Lokal, trappa och kommunikationsutrymme
SK
21.2 Luftning av radiator
SH
21.21 Nödbelysning samt tillsyn, lampbyte, batteribyte och test etc.
SH
Ingår även i SBA arbete att kontrollera
21.22 Papperskorg, utomhus, tömning av
SH
21.23 Rengöring av till- och frånluftsdon (ventil) i verksamhetslokal
SH
Städning av synliga don utförs av HG städentreprenör
21.24 Rensning av stuprör och hängrännor
SH
21.25 Returpapper samt övriga källsorteringsfraktioner, bla från miljöstation
SK
21.26 Rökkanal, rengöring av
SH
21.27 Sandning av gång, trappa, skolgård etc.
SH
Enligt snöröjningsplan
21.28 Skadedjur, sanering
SH
21.29 Skrapgaller, entré- och skrapmattor, inklusive brunn
SK
21.3 Stamledning, inklusive rensning
SH
21.31 Utrymningsskyltar, samt tillse att inga saknas
SH
Ingår även i SBA arbete att kontrollera
21.32 Utrymningsskylt, belyst – byte av ljuskälla och batteri, samt test av batteri
SH
Ingår även i SBA arbete att kontrollera
21.33 Utrymningsvägar, samt att tillse att dessa ej är blockerade (ingår i verks. SBA)
SK
Ingår i SBA arbete att kontrollera
21.34 Rengöring av kyl/frysskåp med öppen elektronik/maskin på ovandelen.
SH
21.35 Städning av utemiljö även vid nedskräpning
SH
21.36 Inbrottslarm
SH
ID Abonnemang Ansvarig part Anmärkning
22.1 Bevakning, rondering-yttre
SH
22.2 Data
SK
22.3 El-fastighets
SH
22,3,1 El-verksamhets
SK
22.4 bo
SH
22.5 Brandlarm hisslarmLarmöverföring, uppkoppling till larmcentral
SH
SH
står kostnaden för utryckning, dock rätt att vidarefakturera HG vid upprepade felaktiga larm som leder till utryckning relaterade till handhavandefel. Se även 15,7; 12,9 och 21,36
22,5,1 Inbrottslarm larmöverföring uppkoppling till larmcentral
SK
HG Ansvarar
22.6 Parkeringsövervakning
SH
22.7 Sophämtning; inklusive sopkomprimator, grovsopor och sopsug.
SK
22.8 Tele (avser telefoni och larmöverföring)
SK
22.9 Trygghetslarm
SK
22.1 TV
SK
22.11 VA
SH
Regleras enligt hyreskontrakt
ID Skyltar, in‐ och utvändiga Ansvarig part Anmärkning
23.1 Adresskylt
SH
ex Gatuadr
23.2 Dörrskylt (verksamhetsskyltar)
SK
23.3 Fasadskylt med "AB SJH"
SH
Annan kan vara inhyrd paviljong
23.4 Fasadskylt med verksamhetsnamn
SK
23.5 Husbeteckningsskylt
SH
exv. "Hus A", "Pav 1"
23.6 Hänvisningsskylt
SH
23,6,1 Hänvisningsskylt
SK
Verksamhetsspecifik, uppsatta av
23.7 Orienteringstavla
SH
23,7,1 Orienteringstavla
SK
Verksamhetsspecifik, uppsatta av
23.8 Parkeringsskylt
SH
23.9 Rumsskylt
SK
23.1 Rumsnumreringsskylt
SH
ex. "A 101"
23.11 Utrymningsskylt
SH
Se även Renhållning och skötsel; Städning av utemiljö även vid nedskräpning
23.12 Utrymningsskylt, belyst
SH
Se även Renhållning och skötsel; Inbrottslarm
ID Specifikt för Simanläggningen Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
24.1 Drift och skötsel av ventilation-, avfuktning- och värmesystem
SH
SH
24.2 Drift och skötsel av elsystem
SH
SH
24.3 Underhåll och reperation av vattenreningsanläggning
SH
SH
24.4 Drift och skötsel av brandlarm med tillhörande utrustning
SH
SH
24.5 Planerat underhåll inklusive fast utrustning
SH
SH
24.6 Akuta reperationer
SH
SH
24.7 IT och telefoni
SK
SK
24.8 Nycklar och taggar passagesystem
SK
SK
Med nytt avses system. Kostnad för nycklar och taggar =HG
24.9 Lös utrustning och inredning
SK
SK
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
13.1 Armatur för allmänbelysning inomhus
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Ljuskälla och glimtändare – byte – invändig i fast armatur
13.2 Armatur, ytterbelysning
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Ljuskälla i utvändig armatur, byte
13.3 Elanläggning, inklusive eluttag och strömbrytare
SH
SH
Fast monterad timer och jordfelsbrytare ingår
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
8.1 El
SH
SH
Se även Besiktning; Elrevision/eltillsyn för fastighet, Elrevision/eltillsyn för hyresgästens inredning och utrustning och Abonnemang; El-fastighets
8.2 Fjärrvärmeanläggning
SH
SH
Se även Abonnemang; Fjärrvärme
8.3 Radiatorer, vatten och el, fasta
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Luftning av radiator och Inredning och utrustning; Schemaramar
8.4 Ridåvärme
SH
SH
Se avtal simanläggning
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
5.1 Innertak
SH
SH
5.2 Dörr
SH
SH
Inklusive låskista m m. Se även Lås & nycklar
5.3 Dörrstängare, mekanisk
SH
SH
5.4 Dörröppnare, automatisk
SH
SH
5.5 Innervägg, innertak
SH
SH
5.6 Klämskydd i port, dörr (ytter/inner) , lucka etc.
SH
SH
5.7 Ytskikt, t ex målning, golvbeläggning
SH
SH
Golvtrallar hg egendom
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
1.1 Brandtrappa
SH
SH
1.2 Entréparti, portar
SH
SH
Inklusive maskindrivna portar
1.3 Fasad
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Fasadrengöring på grund av skadegörelse och Fasadrengöring, större och allmänt underhåll
1.4 Husgrund
SH
SH
1.5 Skrapgaller
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Fettavskiljare och matavfallstank, tömning av
1.6 Stuprör och hängrännor
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Rensning av stuprör och hängrännor
1.7 Yttertak
SH
SH
Enligt gällande BBR
1.8 Entretrappa
SH
SH
Städas av hyresgäst
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
2.1 Karm, båge, beslag, glas
SH
SH
2.2 Persienn och solskydd invändigt
SK
SK
Hyresgästens egendom
2.3 Persienn, markis och solskydd utvändigt
SH
SH
Eventuell nedmontering av yttre solskydd skall ske i samråd med HG
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
6.1 Hiss
SH
SH
inkl hisslarm, se även Larm/Säkerhet; Hisslarm
6.2 Lingångar, matthiss i gymnastik, lyftanordning (rå) i aula etc.
SK
SK
Se även Besiktning; Lingångar, matthiss i gymnastik, lyftanordning (rå) i aula etc.
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
16.1 Anslagstavlor
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.2 Aulainredning – fast – t ex stol, bänk
SH
SH
16.3 AV-skåp
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.4 Bastuaggregat
SH
SH
16.5 Bokhyllor
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.6 Bänk- och skåpinredningar (ej kök), även motoriserade
SK
SK
16.7 Centraldammsugare
SK
SK
16.8 Dragskåp, giftskåp
SK
SK
Hyresgästens egendom. Se även Besiktning; Dragskåp, giftskåp
16.9 Elradiator, fristående
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.1 Filmduk, inklusive fästskena
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.11 Gardinbeslag, inklusive stång
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.12 Gasolskåp, -tuber, -gas och -installation
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.13 Grind, inomhus
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.14 Gymnastiksalsutrustning – fast – t ex ribbstol, linor, lingångar, bommar etc.
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.15 Halkremsa på golv och trappnos
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.16 Handblåstorkar
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.17 Högskåp
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.18 Högtalare- ej ingående i fastighets högtalarsystem
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.19 Infravärme
SH
SH
16.2 Inredning – fast – i NO, bild, slöjd och hemkunskap samt lekrum, verkstad etc.
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.21 Inredning – lös – i alla lokaler
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.22 Inredningstextilier
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.23 Jalusiväggar
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.24 Joniseringsutrustning till sopskåp
SH
SH
16.25 Kaffebryggare, inklusive timer
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.26 Kaffemaskin, inklusive magnetventil
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.27 Kapphyllor, krokar, elevskåp, skohyllor etc.
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.28 Kartskenor
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.29 Keramikugn
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.3 Konst – fast
SH
SH
Regleras i avtal
16.31 Konst – lös
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.32 Kontorsinredning och kontorsmaskiner
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.33 Köks- och pentryinredning – fast –
SH
SH
Se även Storkök (Tillagningskök/mottagningskök); Köks- och skåpinredning, arbetsbän. Vitvaror se Inredning och utrustning; Samtlig utrustning i slöjdsalar
16.34 Linjer/markeringar på golv i gymnastiksal
SK
SK
16.35 Luftrenare
SK
SK
Hyresgästens egendom.
16.36 Medicinskåp
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.37 Mikrovågsugn
SK
SK
Ej integrerade är hyresgästs egendom
16.38 Miljöstation, sopkärl
SK
SK
Se även Renhållning och skötsel; Returpapper samt övriga källsorteringsfraktioner, bla från miljöstation och Abonnemang; Sophämtning; inklusive sopkomprimator, grovsopor och sopsug beträffande abonnemang av hämtning
16.39 Mörkläggningsgardin
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.4 Overheadduk
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.41 Papperskorg, inomhus
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.42 Platsbelysning
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.43 Processventilation
SH
SH
16.44 Radiatorskydd, fasta radiatorer
SH
SH
16.45 Schemaramar
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.46 Skrapmattor, lösa mattor
SK
SK
Hyresgästens egendom. Se även Renhållning och skötsel; Skrapgaller, entré- och skrapmattor, inklusive brunn
16.47 Skrivtavlor
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.48 Skötbord, även motoriserade
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.49 Slang, samtliga, in- och utvändiga
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.5 Speglar
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.51 Spånsug
SK
SK
Hyresgästens egendom. Se även Renhållning och skötsel; Filterbyte, spånsug
16.52 Städinredningar
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.53 Städmaskin, inkl. laddningsutrustning
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.54 Timer, lös stickproppsmodell, jordfelsbrytare lös
SK
SK
Hyresgästens egendom
16.55 Vikväggar, även motoriserade
SH
SH
16.56 Vitvaror; spis, inbyggnadshällar, inbyggnadsugnar, bänkspisar, kylar, frysar, kombi kyl/frys, diskmaskiner, köksfläktar, minikök ( trintter, minetter), tvättmaskiner, torkskåp,torktumlare,manglar
SH
SH
Vid nyinstallation/utbyte skall kommunikation ske gentemot verksamheten. Energieffektiv utrustning skall eftersträvas
16.57 Samtlig utrustning i slöjdsalar
SK
SK
Hyresgästens egendom
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
18.1 Glasruta – sönderslagen under verksamhetstid
SK
SK
18.2 Glasruta – sönderslagen under icke verksamhetstid
SH
SH
18.3 In- och utvändig skada. Hyresgästen svarar för invändig skada som uppkommit genom skadegörelse, olyckshändelse eller genom hyresgästens oaktsamhet. Hyresgästens ansvar för oaktsamhet omfattar även oaktsamhet hos elever och uppdragstagare, m.fl. i enlighet med vad som framgår av 12 kap. 24 § jordabalken. Ansvar enligt denna punkt inskränker inte hyresvärdens ansvar för skador eller fel till följd av ålder, slitage eller bristande underhåll eller annan skada som uppkommit utan koppling till särskild händelse. För det fall skadan omfattas av hyresvärdens försäkring ska hyresgästens kostnadsansvar begränsas till gällande självrisk. Generellt gäller att från ersättningen avdrages 20% såsom åldersrelaterat avdrag.
SK
SK
Se samverkansavtal
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
11.1 Kylanläggning – fast –inkl. komfortkyla
SH
SH
11.2 Kylsystem, kompressor
SH
SH
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
15 Systematiskt brandskyddsarbete
SK
15.1 Branddörrstängare, magnetuppställning
SH
SH
15.2 Brandlarm, inklusive detektorer
SH
SH
15.3 Brandsläckare
SH
SH
Antal, placering och typ enlikt brand dokumentation
15.4 Brandvarnare-fasta instrallationer, brandvarnaranläggning
SH
SH
Med fast avses kopplat till larmanläggning
15.5 Driftlarm
SH
SH
15.6 Hisslarm
SH
SH
Inkl telefoni
15.7 Inbrottslarm/skalskydd
SH
SH
SH
ansvarar för installation och service. Se även Teleinstallation/svagström; Passagekontrollanläggning, Renhållning och skötsel; Inbrottslarm och Abonnemang; Brandlarm hisslarm, Larmöverföring, uppkoppling till larmcentral
15.8 Nödbelysning, armatur
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Nödbelysning samt tillsyn, lampbyte, batteribyte och test etc.
15.9 Nödsignalanläggning från WC, vilrum, samt kyl- och frysrum
SH
SH
15.1 Sprinkleranläggning
SH
SH
Se även Abonnemang; VA
15.11 Trygghetslarm
SK
SK
Vid ensamarbete. Se även Abonnemang; Trygghetslarm
15.12 Utrymningslarm
SH
SH
Inklusive brandsiren/brandklocka
15.13 Utrymningsplan
SH
SK
SH
ansarar för första uppsättningen vid ändringar är det verksamheten som bekostar. Se även Renhållning och skötsel; Utrymningsvägar, samt att tillse att dessa ej är blockerade (ingår i verks. SBA)
15.14 Signalgivare VMA Drift via SÖRF ägs av Staten
15.15 Reservkraft
SH
SH
Sjöbo kommuns egendom Hg ansvarar för kostnad för drivmedel samt försörjning av det samma vid strömavbrott. Se även Besktning; Reservkraftaggregat, Service ombesörjs av
SH
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
14.1 Cylinder
SH
SH
Se även Lås & nycklar; Låsanläggning, elektrisk. Passagesystem kan beröras
14.2 Lås, inkl nycklar, insatta av hyresgästen, även
SK
SK
Hyresgästens egendom
14.3 Lås, inkl nycklar, insatta av hyresvärden
SH
SK
Avser driftutrymme, vägbom
14.4 Låsanläggning, elektrisk
SK
SK
Inkl. kort. Hyresgästens egendom
14.5 Nycklar
SK
SK
Den som lämnar ut ansvarar för återlämnande
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
3.1 Brevlådor
SK
SK
Hyresgästens egendom
3.2 Brevlådor integrerade
SH
SH
3.3 Cykelställ – fasta
SH
SH
3.4 Flaggstång – fast – inklusive lina
SH
SH
Flaggor hyresgästs egendom och verksamheten svarar för flaggningen
3.5 Hårdgjorda ytor – asfalt, grus etc. exempelvis Skolgård, gångar , fotbollsplan, mattransportväg mfl.
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Gårdsyta yttre, gångbana, P-plats
3.6 Konst – fast – utvändig
SH
SK
3.7 Blomlådor fasta
SH
SH
3.8 Köksträdgård och andra odlingar anlagda av verksamheten verksamheter
SK
In- och utomhus.
3.9 Lekutrustning – fast
SH
SH
Se även Besiktning; Lekutrustning, fast, utomhus
3.1 Målning av linjer för bollplan etc.
SK
SK
3.11 Nät – badminton, basket, fotboll etc.
SK
SK
Hyresgästens egendom
3.12 Papperskorg utomhus – fast
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Papperskorg, utomhus, tömning av och Inredning och utrustning; Schemaramar
3.13 Sandlådor – fasta – för lek och halkbekämpning inkl. sand
SH
SH
3.14 Staket, stolpar, sarg, grind, vägbom etc. – fasta
SH
SH
Vägbom och grind inkl. lås. Verksamheten svarar för öppning och stängning.
3.15 Tillgänglighetsanpassningar – fasta
SH
SH
3.16 Trädgårdsanläggning – gräsmatta, rabatt, buske, träd
SH
SH
3.17 Utemöbler, t ex bänkar, soffor och bord – fasta
SH
SH
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
4.1 Elladdningsstolpe
SH
SH
Finns ej idag men för framtiden, möjlighhet för privat debitering
4.2 Motorvärmare
SH
SH
Elförbrukningen regleras separat, se även Parkeringsutrustning; Elladdningsstolpe
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
17.1 Diskmaskin med tillbehör, grovdiskmaskin
SH
SH
17.2 Dryckesstation
SK
SK
Hyresgästens egendom
17.3 Kokgryta, spis (restaurang och hushållsspis), ugn, kombiugn (hetluft/ånga), stekbord, fasta kaffebryggare etc. inkl. kokerier tillhörande ventilationskåpor
SH
SH
Vid nyinstallation/utbyte skall kommunikation ske gentemot verksamheten. Energieffektiv utrustning skall eftersträvas
17.4 Köks- och skåpinredning, arbetsbänk.
SH
SH
17,4,1 Sladd och slangvindor
SK
SK
17.5 Serveringsdisk
SH
SH
17.6 Sval-, kyl- och frysrum, även kopplade till centralkylanläggning, samt hyllställning/hyllpla
SH
SH
Se även Kyla; Kylsystem, kompressor och Besiktning; Kylanläggning
17.7 Sval-, kyl- och frysskåp samt värmeskåp och avsvalningsskåp
SH
SH
Se även Besiktning; Kylanläggning
17.8 Hälldemaskin/grönsakshack med skrivor, blandare-Björnen
SH
SH
17.9 Förrådsskåp, arbetsbänkar m underrede,lådor. Severings & utlämningsdisk inkl. luckor inkl.kylmöbler,värmerier,flaskkyl och brickbana.
SH
SH
17.1 Värmeskåp
SH
SH
17.11 Ersättningsutrustning
SH
SH
Om ersättningsutrustning är begagnad skall denna vara färdig att ta i bruk
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
12.1 TV-antenn, inklusive kablage, uttag etc.
SH
SH
12.2 Centralur, elektrisk styrning, tidsjustering etc.
SH
SH
12.3 Data – Stamnät, fiberkabel och fördelningsskåp installerat av
SH
SH
SH
12.4 Data – Spridningsnät, inkl panel, från fördelningsskåp till och med uttag
SH
SH
Se även Teleinstallation/svagström; Datanät, ej installerat av Hyresvärden
12.5 Datanät, ej installerat av Hyresvärden
SK
SK
Hyresgästens egendom
12.6 Fasadur, inkl visare och urverk
SH
SH
12.7 Högtalaranläggning
SK
SK
Inklusive högtalare
12.8 Klockor utvändiga inklusive urverk, elektrisk matning/batteri och tidsjustering etc.
SH
SH
12.8:1 Klockor, invändiga inklusive urverk, elektrisk matning/batteri och tidsjustering etc.
SK
SK
Hyresgästens egendom
12.9 Passagekontrollanläggning
SH
SH
Se även inbrottslarm Larm/Säkerhet; Inbrottslarm/skalskydd, Renhållning och skötsel; Inbrottslarm och Abonnemang; Brandlarm hisslarm, Larmöverföring, uppkoppling till larmcentral
12.1 Porttelefon
SK
SK
Hyresgästens egendom
12.11 Telefon, televäxel och telenät
SK
SK
Hyresgästens egendom. Se även Abonnemang; Tele (avser telefoni och larmöverföring)
12.12 Server, switch
SK
SK
Hyresgästens egendom, se även Teleinstallation/svagström; Data – Spridningsnät, inkl panel, från fördelningsskåp till och med uttag och Datanät, ej installerat av Hyresvärden
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
10.1 Tryckluftsanläggning, central försörjning
SH
SH
10.2 Tryckluftsanläggning, mobil
SK
SK
Hyresgästens egendom.
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
7.1 Avloppsanläggning, inklusive golvbrunn, vattenlås etc.
SH
SH
Felaktigt nedspolade föremål faktureras hyresgästen. Se även Renhållning och skötsel; Avloppsrensning, inklusive vattenlås samt wc, Duschmunstycke och golvbrunn samt rensning och rengöring samtliga golvbrunnar i lägenheter på boenden, Golvbrunn och vattenlås tillse att vatten finns och Stamledning, inklusive rensning.
7.2 Badanläggning (pumpar, reningsanl. traverser m m)
SH
SH
Se även Besiktning; Simanläggning och Renhållning och skötsel; Simanläggning, skötsel inklusive bassängrengöring - se avtal bilaga till hyreskontrakt, Sjöbo simanläggning
7.3 Brandposter, inklusive slang
SH
SH
7.4 Fettavskiljare och matavfallstank
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Fettavskiljare och matavfallstank, tömning av
7.5 Kran, inkl packning
SH
SH
7.6 Toalettstol
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Avloppsrensning, inklusive vattenlås samt wc
7.7 Varmvattenberedare (tryckkärl)
SH
SH
Se även Besiktning; Tryckkärl/Expansionskärl
ID Byggnadsdel/inredningsdetalj Reparation/ underhåll/skötsel Utbyte till nytt Anmärkning
9.1 Fettfilter för kök, UV ljus och Ozon
SH
SH
Daglig skötsel åligger HG. Se även Renhållning och skötsel; Filterbyte, fettfilter för kök
9.2 Imkanal
SH
SH
Se även Besiktning; Skorsten, rök- och imkanal och Renhållning och skötsel; Imkanal, rengöring av samt sotning
9.3 Rökkanal
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Lokal, trappa och kommunikationsutrymme och Rökkanal, rengöring av
9.4 Ventilationsanläggning, inklusive till- och frånluftsdon – allmänventilation
SH
SH
Se även Renhållning och skötsel; Rengöring av till- och frånluftsdon (ventil) i verksamhetslokal