Integritetspolicy (GDPR)

Hört talas om GDPR? Det är en ny dataskyddslag och står för General Data Protection Regulation. Den börjar gälla inom EU den 25 maj 2019 och ersätter då i Sverige den tidigare personuppgiftslagen.

Situationer där vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar endast dina uppgifter när du är med i vår tävling (för-, efternamn och e-postadress). Dina personuppgifter kommer bli borttagna 6 månader efter att tävlingen är över.

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i enlighet med gällande lagstiftning i en databas.

Tillgång till data:

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi sparar om dig (förnamn, efternamn och e-post). Du kan kontakta Sjöbohem på absjobohem@sjobo.se, som skickar dig dina uppgifter via e-post. Vi kan komma att behöva efterfråga fler uppgifter för att säkerställa att informationen vi lämnar ut går till rätt person.

Rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, samt komplettera ofullständiga personuppgifter.

Radering:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av AB Sjöbohem kopplat till just denna sida.