Sök på ansvarsområden och objektsansvar

Vem ansvarar för vad? Ta reda på om det är Sjöbo kommuns eller Sjöbohems ansvar att underhålla delar av fastigheten.
Här kan du också söka vem som är objektsansvarig för de olika fastigheterna.

 • Smartare kommunikation vid felanmälan

  I samband med det nya hyresavtalet som skrevs 2020 mellan Sjöbo kommun och Sjöbohem lanserade vi en digital guide med smarta funktioner för att göra din vardag enklare. Nu är de ännu bättre. Läs mer genom att klicka på pilarna till höger och vänster.

  Björnar
 • Vem ansvarar för byggnaden?

  I sökfunktionen på hyresavtal2020.se tar du enkelt reda på om det är Sjöbo kommuns eller Sjöbohems ansvar att underhålla den del av fastigheten du vill felrapportera. Om ansvaret är Sjöbohems ska felrapportering ske via objektsansvarig. Dessa hittar du också i sökfunktionen.

  Björn i dörr
 • Anmäl felet till objektsansvarig

  All felanmälan till Sjöbohem ska gå genom objektsansvarig.

  Björnar
 • Objektsansvarig gör en felanmälan

  Objektsansvarig på Sjöbo kommun gör en felanmälan av ärendet till Sjöbohem i rapporteringsverktyget, som nu blivit ännu bättre. Nyhet! I samband med felanmälan lägger objektsansvarig till din e-postadress så att du kan följa ärendet.

  björn med dator
 • Få löpande information

  Via e-post får du information om när ärendet blir tilldelat, eventuella frågor från Sjöbohems tekniker, om det inväntas reservdelar och när besöket kommer ske.

  Nyhet
 • När jobbet är gjort

  Du meddelas när vi åtgärdat problemet så verksamheten kan rulla på som vanligt. Hoppas du är nöjd!

  Björn mekar

Objektsansvarig

Efter att verksamhetsvaktmästarna flyttar över till Sjöbohem införs kontaktpersoner på kommunens verksamheter – dessa kallas objektsansvariga.

Felanmälan

All felanmälan som avser fastigheten ska gå genom objektsansvarig som anmäler felet via webben vidare till Sjöbohem. Vid akuta ärenden ringer man innan felanmälan görs på webben.

Arbetsliggare

Alla objekt har en arbetsliggare som förs av objektsansvarig. Här planeras tillsammans vilka fasta uppgifter som ska utföras, när de ska göras och vilka veckodagar som vaktmästaren ska besöka objektet. Utförda uppgifter kvitteras av Sjöbohem.

Kontaktperson

Objektsansvarig är verksamhetens kontaktperson för Sjöbohems underhållsingenjör. Tillsammans gör de en avstämning för kommande period för underhållet av fastigheten.

Vanligaste frågorna

De nya kontrakten medförde nya ansvarsfördelningslistor. Vi vill göra det tydligt vem som har ansvaret för olika saker och vart du ska vända dig när du behöver hjälp. Om du inte hittar svar på just din fråga eller vill ha mer information är du välkommen att e-posta oss till absjobohem@sjobo.se.

Pst! klicka på frågorna för att få svaren

Sjöbohem ansvarar för drift och underhåll samt allting i fastigheten som är fast monterat och som inte är verksamhetsspecifikt. Verksamheterna står för exempelvis whiteboard, smartbord, anslagstavlor, klädkrokar, hyllor, dragskåp, maskiner i slöjdsal med mera.

Varje objekt har en objektsansvarig som har följande tre huvuduppgifter:

 • Ansvarig för felanmälan till Sjöbohem, samt arbetsorder.
 • Kontaktperson och ansvarig för verksamhetsvaktmästeriets liggare.
 • Kontaktansvarig för underhållsbesiktningen.

Sjöbohem ansvarar för drift och underhåll av grönytor som hyrs av Sjöbo kommun tillsammans med lokaler och bostäder utifrån överenskommen skötselplan. Under en 7-årsperiod kommer utemiljöerna att renoveras eller utvecklas.

Felanmälningar avseende fel i fastigheten och utemiljön, exempelvis trasiga vitvaror, ventilation med mera, görs av verksamheten genom objektsansvarig till Sjöbohem. Även arbetsorder till verksamhetsvaktmästaren görs av objektsansvarig.

Utvändig skadegörelse under verksamhetstid och all skadegörelse inomhus står verksamheten för. Dock står Sjöbohem för 20% av kostnaden enligt ett generellt åldersavdrag. Utvändig skadegörelse efter verksamhetstid står Sjöbohem för.

Hantering och kostnader för administration av inbrottslarm, passagesystem, nyckelhantering och larmsändare ansvarar verksamheten för. Sjöbohem ansvarar för drift och underhåll av   inbrottslarm och passagesystem fram till larmsändaren.

Alla hyreskontrakt mellan AB Sjöbohem och Sjöbo kommun är omförhandlade.